VIENAS LAUKE – NE KARYS

Aktyvi visuomenė, verslūs ir laimingi žmonės – tokia yra Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vizija. Žinoma, dėl vienareikšmės termino „laimingi žmonės“ sampratos būtų galima ilgai diskutuoti ar net ginčytis, tačiau Savivaldybės švietimo bendruomenė sutaria dėl vieno: gebėjimas būti, mokytis ir dirbti drauge su kitais bei kitokiais yra būtina laimės pojūčio sąlyga.

Tokio sutarimo vedama, Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistų bei Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų komanda, nuo 2020 m. įgyvendindama „Erasmus+“ programos projektus „Socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas – profesinei ir asmeninei sėkmei“ ir „Įtraukusis ugdymas – nuo iššūkio link galimybės“, siekia kryptingai formuoti teigiamą rajono visuomenės nuostatą į kiekvieno asmens skirtybes ir skirtingų gebėjimų, pomėgių, skirtingų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų ugdymąsi kartu. Po dvejų aktyvios veiklos metų įsitikinta, kad vienas lauke – ne karys. Apie tai plačiau skaitykite “Švietimo naujienų” žurnale paspaudę nuorodą:

https://www.svietimonaujienos.lt/vienas-lauke-ne-karys/?fbclid=IwAR2x1V3tJwJi7PFt9APZxW60z5IGEbJqFFrP3ySJ1GKP9_xDAw_Oe28IHR0