Lietuvos valstybės atkūrimo diena lopšelyje-darželyje ,,Spindulėlis“

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną vaikai pasitiko pasipuošę tautine atributika ir pakilios nuotaikos. Susirinkę salėje visi giedojo kiekvienam lietuviui artimą himną, šoko, dainavo, deklamavo eilėraščius skirtus šalelei mylimai. Tiek vaikai, tiek suaugusieji dalyvavo viktorinoje apie Lietuvą, o geriausiai pažįstantys Lietuvą buvo apdovanoti ,,Tikro patrioto medaliais“. Organizuoto skaitovų konkurso ,,Tu pati gražiausia, mano Lietuva“ nugalėtoja Milita, toliau dalyvaus respublikinio ikimokyklinio amžiaus ugdytinių eilėraščių deklamavimo konkurse.

               Renginio pabaigoje vaikai vaišinosi virėjų pagamintais trispalviais tortukais. Buvo smagu, žingeidu, turininga, prasminga ir skanu.  Su švente!