Smurto prevencinė programa ,,Esame saugūs“

2024 m. sausio – vasario mėnesiais Kairių lopšelyje-darželyje ,,Spindulėlis“ vykdyta smurto prevencinė programa ,,Esame saugūs“. Programą parengė VŠĮ Paramos vaikams centro ekspertai, ją įgyvendino Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos specialistės Jolanta ir Gintarė. Dėkojame už bendradarbiavimą.